top of page
  • Writer's pictureCasa di Melone

Az olasz iskola

Amikor az apartman medencetere szeptember első hetében még tele volt olasz iskoláskorú gyerekekkel, akkor merült fel bennem a kérdés először, hogy hogy is van ez az olasz iskola dolog?


olasz iskola
Szeptember első heteiben még üresek a tantermek

A tanév kezdetét jelző csengőszó régiónként eltérő. Leghamarabb mindig Bolzanóban kezdődik el a suli. De valahol szeptember közepéig eltart a vakáció. Régiónkénti bontásban itt lehet megnézni az adott tanév rendjét. Rögtön fel kell, hogy tűnjön, hogy bizony az olasz gyerekek nemhogy később kezdik a tanévet, de több héttel hamarabb is fejezik be, mint Magyarországon.

olasz iskola
A tankötelezettség 6 éves korban kezdődik

 Olaszországban az oktatási rendszer túlnyomórészt állami fenntartású, és a Közoktatási Minisztérium (MIUR) és az Egyetemi és Kutatási Minisztérium irányítja. A tankötelezettség  a 6 és 16 év közötti korosztályt érinti. A tankötelezettséget állami és nem állami iskolákba való járással is teljesíthetik a tanulók.


Egy  olasz iskola a következő rendszerbe illeszkedik be: Az oktatás egy háromlépcsős struktúrát követ, amely az alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatásból áll. Az alábbiak szerint tagolódik:

 

Az óvodai oktatás (Scuola dell'infanzia), amely 3 és 6 év közötti gyerekre vonatkozik. Ez nem kötelező, még az utolsó év sem.

olasz iskola
A felszerelést a szülőknek kell beszerezni

A következő eltérés a mienkéhez képest, az általános iskola (Scuola primaria), amely 6-11 éves diákokokat oktatja 5 évfolyamon.

Egy ötödikesnek ilyen egy heti órabontása az olasz iskolában:

Olaszt heti 6 órában, történelmet és földrajzot heti 3-3 órában, matematikát heti 4 órában, természettudományt és informatikát heti 2 órában, angolt heti 3 órában, 2. idegen nyelvet heti 2 órában, zenét heti 2 órában tanulnak. Van még testnevelés és hittan órájuk.

 

olasz iskola

Döbbenet, de Berlusconi kormányzása idején, azért is vizsgázniuk kellett a diákoknak, hogy 11 évesen tovább tanulhassanak!


Középfokú olasz iskola a Scuola secondaria di primo grado és a Scuola secondaria di secondo grado):

Az alsó középiskola, három éves. Scuola secondaria di primo grado: Itt folytatódik a tanulás az alapiskolában elkezdett tantárgyak terén, bizonyos tantárgyaknak megnő az óraszáma.

Scuola secondaria di secondo grado: A felső középfokú iskolai szint, a mi gimnáziumunknak, technikumunknak felel meg. Általában 5 évig tartanak, de vannak olyan intézmények, amik 3 év után adnak végzettséget.

 Olaszország a világ legrégebbi egyetemeinek bölcsője, és számos világszerte elismert egyetemnek ad otthont .olasz iskola
Bologna ad otthont Európa legrégebbi egyetemének

Felsőoktatási intézménybe való jelentkezés alapfeltétele a sikeres érettségi. Nincs pontszámítás, nyelvvizsga és emeltszintű érettségi követelmények, „csak” az egyetemi díjat kell tudni kifizetni.

Ez alól kivételt képeznek az osztatlan képzések, mint például a jogi és az orvosi képzés, ezekre az egyetemekre szükséges a felvételi vizsga.

olasz iskola
Egyetemi évek

Egy olasz iskola se mentes a számonkérés és az osztályzás stresszétől. Az általános és középiskolában a legrosszabb jegy az egyes, a legjobb jegy a tízes. A felsőoktatási intézményekben minden vizsga 30 pontot ér, az elégségeshez 18/30 pontot kell teljesíteni a hallgatóknak.

19 views0 comments

Comentarios


bottom of page